Search form

Romanos 6:6

6Kándaa̱ inio̱ ña̱ ni̱ sa̱rkaa nduú ña̱ ni̱ sa̱ kuu yó tá sata̱ xíꞌín Jesús ndi̱ka cruz, dá kía̱n ná naá ña̱ kátoó ñíi̱ yo̱ keean kua̱chi, dá ná dáꞌa ka̱ ni kee yó choon saꞌándáa̱n.