Search form

Romanos 7:11

11Chi̱ ni̱ tiin ndaa ña̱ kúú kua̱chi choon saꞌándá ley, ta ni̱ da̱nda̱ꞌávía̱n yuꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kua̱chi yuꞌu̱ kía̱n ni̱ kedaá xíꞌíín, dá ni̱ xiꞌi̱i̱ noo̱ Ndios ni̱ kee choon saꞌándá ley.