Search form

Romanos 7:13

13Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿á ley va̱ꞌa yóꞌo kía̱n ni̱ kedaá xíꞌín yuꞌu̱ ña̱ kánian kuui̱? Ko̱ó, chi̱ ni̱ naꞌa̱ kua̱chi miíán ña̱ kíán ña̱ kini, chi̱ miíán ni̱ xi̱ꞌo ña̱ kánian kuui̱ ni̱ kee ley va̱ꞌa yóꞌo. Ta sa̱ꞌá ña̱ kée ña̱ kúú kua̱chi dión xíꞌín ley yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó náꞌa̱n miíán ña̱ kini nda̱ꞌo ña.