Search form

Romanos 7:14

14Chi̱ náꞌá yó ña̱ iin ña̱ ii̱ ni̱ kii noo̱ Ndios kúú ley, tído yuꞌu̱ kúú iin ta̱a ñayuú yóꞌo, chi̱ nákaa̱i̱ ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi.