Search form

Romanos 7:18

18Ta náꞌá vá yuꞌu̱ ña̱ ko̱ ta̱ꞌón ña̱ va̱ꞌa nákaa̱ inii̱, ta ña̱ yóꞌo káꞌi̱n saꞌa̱ ñíi̱í. Chi̱ miía̱n ndaa̱ káꞌín keei ña̱ va̱ꞌa, tído ko̱ kándeé taꞌoin keei ña̱.