Search form

Romanos 7:2

2Chi̱ kíán táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin ñáꞌa̱ ni̱ ta̱ndáꞌa̱, chi̱ ndíko̱ táꞌán xíꞌín yíi̱a̱n noo̱ ley nani takí ra̱. Tído, tá ni̱ xiꞌi̱ ra̱, dá kía̱n ni̱ ndaxí vá ñáꞌa̱ ñoó xíꞌín yíi̱a̱n noo̱ ley.