Search form

Romanos 7:23

23tído ió iin ka̱ ña̱ꞌa ndóꞌi, chi̱ ña̱ kóni̱ ñíi̱í naá táꞌan xíꞌín ña̱ va̱ꞌa kóni̱ ña̱xintóni̱í. Ta kúú kándéé vá ña̱ kóni̱ ñíi̱í náchiꞌan yuꞌu̱ ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi.