Search form

Romanos 7:3

3Tído tá ió takí yíi̱a̱n xíꞌán, ta ni̱ na̱kiꞌin táꞌan xíꞌín iin ka̱ ta̱a, dá kía̱n yáꞌán kéeán kua̱chi xíꞌín ra̱ ko̱ kúú yíi̱a̱n. Tído tá ni̱ xiꞌi̱ yíi̱a̱n, dá kía̱n ni̱ nono̱ noo̱a̱n noo̱ ley ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ ta̱ndáꞌa̱n xíꞌín iin ka̱ ta̱a, dá kía̱n ko̱ yáꞌa taꞌan vaán kéeán kua̱chi.