Search form

Romanos 7:5

5Chi̱ tá ni̱ sa̱ ndei yó sa̱ kee yó ña̱ kóni̱ ñíi̱ yo̱, xiní ndidaá kua̱chi kini sa̱ ka̱toó yo̱ sa̱ kee yó, chi̱ ley sa̱ da̱ndóto ña̱ kini ñóꞌo nío̱ yo̱, dá sa̱ ka̱toó yo̱ kee yóa̱n, ta ña̱ niꞌi̱ yó sa̱ꞌá ña̱ sa̱ kee yó ña̱ yóꞌo kíán ña̱ kánian kuu yo̱, ní kúu.