Search form

Romanos 7:9

9Tá sa̱ naꞌá ni̱ kaꞌín ña̱ va̱ꞌa ni̱ sa̱ ioi̱ xíꞌín Ndios, chi̱ ko̱ ní sá naꞌí choon saꞌándá ley na̱. Tído tá ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ choon saꞌándáa̱n, dá ni̱ na̱níꞌi̱ ndée̱ cháá ka̱ ví kua̱chi kéei, ta ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ kánian kuui̱.