Search form

Romanos 8:1

Ña̱ yóꞌo kúú ña̱ va̱ꞌa xíꞌo Espíritu ii̱ Ndios noo̱ yo̱

1Ta viti kía̱n ko̱ó ka̱ kua̱chi yó noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ iin ni̱ nduu yó xíꞌín Cristo Jesús, chi̱ ko̱ ndéi ka̱ yo̱ kee yó ña̱ kóni̱ ñíi̱ yo̱, nda̱á ndéi yó kée yó ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios.