Search form

Romanos 8:10

10Tído tá ió Cristo ini ndo̱, dá kía̱n sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va ñíi̱ ndo̱ no̱ó kua̱chi, tído takí va espíritu ndo̱, chi̱ sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o vii ndó noo̱ Ndios.