Search form

Romanos 8:15

15Dá chi̱ ko̱ ní nátiin ndó iin espíritu, táꞌa̱n ña̱ kedaá xíꞌín ndó, dá kañoꞌo tuku ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ yu̱ꞌú ndo̱. Diꞌa ni̱ na̱tiin ndó Espíritu ii̱. Ta mií ná ni̱ ndee ndó de̱ꞌe Ndios. Ta mií ná kédaá xíꞌá, dá káyuꞌú yó na̱ diꞌa: “Tatá lóꞌo̱ miíi̱.”