Search form

Romanos 8:18

18Tído yuꞌu̱ kúú ra̱ kándaa̱ ini ña̱ o̱ nákiꞌin táꞌan taꞌan vaan ña̱ ndóꞌo nío̱ yo̱ tiempo viti xíꞌín ña̱ ndato téí koni yo̱ naꞌa̱ Ndios noo̱ yo̱ chí noo̱.