Search form

Romanos 8:20

20Ta ndidaá ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ni̱ niꞌi̱ táꞌi̱ ña̱ tu̱úán. Tído o̱ du̱ú sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ miíán ndóꞌan dión, dá chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ koni̱ mií Ndios kee na xíꞌán. Tído ni̱ xi̱ꞌo na ta̱ndeé iní ña̱ kasandaá iin kuu̱,