Search form

Romanos 8:22

22Chi̱ sa̱ náꞌá yó ña̱ sa̱ ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ndaꞌí tána viti, ta ndóꞌo naní nío̱ ñá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin ñáꞌa̱ tá kuaꞌa̱n kaki de̱ꞌán.