Search form

Romanos 8:23

23Ta o̱ du̱ú sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón ña̱ yóꞌo ndóꞌo dión. Chi̱ dión taꞌani ndóꞌo yóó, na̱ ni̱ na̱tiin Espíritu ii̱ Ndios, ta na̱ yóꞌo kúú ña̱ va̱ꞌa mií no̱ó ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ yo̱. Ta ndaꞌí taꞌani tána ini yo̱, chi̱ ndáti kíi̱ yo̱ ña̱ naꞌa̱ Ndios ña̱ kúú yó de̱ꞌe na, dá ndesa̱á na̱ yikí ko̱ño yo̱.