Search form

Romanos 8:24

24Chi̱ ni̱ na̱tiin yó ta̱ndeé iní yóꞌo tá ni̱ ka̱ki yó no̱ó kua̱chi yo̱. Tído tá ió ta̱ndeé iní yo̱ xíꞌín ña̱ꞌa ió noo̱ yo̱, dá kía̱n ko̱ ta̱ꞌón ta̱ndeé iní kíán. Chi̱ tá ió ña̱ꞌa noo̱ yo̱, ¿ndá choon kandati yóa̱n?