Search form

Romanos 8:27

27Ta náꞌá vá Ndios ndi káa nío̱ ña̱yuu. Sa̱ꞌá ño̱ó kándaa̱ va̱ꞌa ini na̱ ndí ki̱án kóni̱ Espíritu ii̱ ná, dá chi̱ mií Espíritu kúú na̱ seí ndaꞌí sa̱ꞌá ña̱yuu mií ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo nátaꞌan ini mií Ndios.