Search form

Romanos 8:28

Kándéé yó xíꞌín ndidaá ña̱ ndóꞌo yó kée Ndios

28Ta sa̱ náꞌá vá yó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ yo̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ndóꞌo yó ndúuan ña̱ va̱ꞌa kée mií Ndios, chi̱ ni̱ ka̱xi ñaá mií ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱kaa̱ ini mií ná koo.