Search form

Romanos 8:32

32Ta ko̱ ní kádíꞌi̱nda̱ taꞌon Ndios de̱ꞌe na, diꞌa ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá ná ni̱ xiꞌi̱ na̱ saꞌa̱ yo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndaa̱ niꞌi̱ nduú yo̱ ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa xíꞌín de̱ꞌe na.