Search form

Romanos 8:34

34Ta, ¿ndá yoo ví kandeé kaꞌa̱n ña̱ kánian kuu yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi yo̱? Chi̱ Cristo kúú na̱ ni̱ xiꞌi̱ saꞌa̱ yó, ta kúú ni̱ na̱taki na̱, ta ió na̱ xoo kuáꞌa tatá Ndios seí ndaꞌí na̱ saꞌa̱ yo̱.