Search form

Romanos 8:38

38Sa̱ꞌá ño̱ó kándéé káꞌano inii̱ ña̱ ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa o̱ kándeé ña̱ dánkoo Ndios ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱. Ni ña̱ kuu yo̱, ni ña̱ kataki yo̱, ni ángel ndéi noo̱ Ndios, ni ña̱ néꞌe choon, ni ña̱ kómí ndée̱ chí induú, ta ni ña̱ꞌa ndóꞌo yó viti, ta ni ña̱ꞌa ve̱i ndoꞌo yó chí noo̱,