Search form

Romanos 8:4

4Ta ki̱ꞌo dión ni̱ ka̱ndeé ná ni̱ da̱xínko̱o ndiꞌi na choon saꞌándá ley Ndios saꞌa̱ yóó, na̱ ko̱ ndéi ka̱ kee ña̱ kóni̱ ñíi̱, nda̱á ndéi yó kée yó ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios.