Search form

Romanos 8:5

5Ta ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndaꞌá ña̱ kóni̱ ñíi̱ ná, no̱ón kúú na̱ ndíꞌi cháá ka̱ ini kee ña̱ kóni̱ mií ná. Tído na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ ndíꞌi cháá ka̱ ini kee ña̱ kóni̱ mií Espíritu.