Search form

Romanos 8:6

6Chi̱ ña̱yuu ndíꞌi ini kee ña̱ kóni̱ ñíi̱ ná, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kuu na̱. Tído ña̱yuu ndíꞌi ini kee ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ná, xíꞌín ña̱ koo va̱ꞌa ini na̱.