Search form

Romanos 8:7

7Chi̱ ña̱ kini kóni̱ ñíi̱ yo̱, ño̱ó kía̱n naá táꞌan xíꞌín ña̱ kóni̱ Ndios, dá chi̱ ko̱ kóni̱a̱n kueídóꞌan choon saꞌándá na̱, ta ko̱ káti̱ꞌaan keean ña̱.