Search form

Romanos 8:9

9Tído ndoꞌó, ko̱ ndéi ka̱ ndo̱ kee ndó ña̱ kóni̱ ñíi̱ ndo̱, nda̱á ndéi ndó kée ndó ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, tá miía̱n ndaa̱ ió na̱ ini ndo̱. Tído tá ió iin káa ndó ko̱ ñáꞌa̱ kakomí Espíritu Cristo ini nío̱ ndo̱, dá kía̱n ko̱ kúú taꞌon ndó kuendá na̱.