Search form

Romanos 9:26

26Mií mií xíán noo̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín ná:

“O̱ du̱ú ta̱ꞌón ña̱yuu yuꞌu̱ kúú ndoꞌó”,

mií ñoó kasandaá ña̱ kananí ná kakuu na de̱ꞌe Ndios ta̱kí.