Search form

HECHOS 1:11

11xjats ja yɨdeꞌen ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Meets Galileꞌɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, ¿tiku yø tsa̱jp jadeꞌen xpatꞌejxtɨ? Tøxɨ xꞌejxtɨ ku ja Jesús tø pyatøkɨ jap tsa̱jpjøtpy, ¿kidi? Nayɨdeꞌen ja nøjkx jadɨgojk myiñ sa̱ ja tø pyatøkɨ tsa̱jpjøtpy.