Search form

HECHOS 1:14

14Nɨdukɨꞌɨyɨ døꞌøn ja jam jadeꞌen xyɨmɨnamyukyɨdɨ jøts ja Diosꞌajotꞌa̱jtmuktɨ jøts ja wyɨnma̱a̱ꞌñ ja tuꞌugyɨ tyikꞌettɨ møøt ja Jesús myɨguꞌuktɨ, møøt ja María midi ja tya̱a̱kꞌajtpy, jøts møøt nayɨdeꞌen wɨna̱a̱gɨn ja tøꞌøxyøjktɨ, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja jam wyɨnaty xyɨmɨdiosꞌajotꞌa̱jtmuktɨ.