Search form

HECHOS 1:15

15Xjats ɨdøꞌøn ja Pedro wɨnetꞌet tyanaagyukɨyɨɨꞌñ jam ja̱a̱ꞌy agujkp pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Jesús, jam ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy wyɨnatyɨ nɨmagøꞌpxy ja eeꞌpxɨndɨ, jøts ja Pedro jadeꞌen kya̱jpxwaꞌkxy: