Search form

HECHOS 1:24

24Xjats ja ja̱a̱ꞌy yɨdeꞌen tꞌajotꞌa̱ttøø ja Dios Uꞌnk:

―Nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, mets mnɨja̱ꞌwɨp sa̱ jaty pøn jaduꞌuk jaduꞌuk wyɨnmay, yø ja̱a̱ꞌy ɨxa øøts tø nwɨwich namajtsk, tuknɨja̱ꞌwɨk øøts pønɨ pøn me mdsøjkpy,