Search form

HECHOS 1:4

4Ku døꞌøn ja jadeꞌen tja̱a̱kmøøtsɨna̱a̱y ja kyudanaabyɨ jøts ja tꞌaneꞌjmy jøts ja kaꞌap ñøjkxtɨt ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Jerusalén. Yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Mꞌawejxtɨp ɨdøꞌøn jaꞌ midi øts nDeety tø mdamɨwa̱nda̱ꞌa̱gyɨdɨ, midi kawɨna̱a̱k ojk meets tø ndamɨmadya̱ꞌa̱ky.