Search form

HECHOS 1:6

Ku ja Jesús cha̱jpejty

6Xjats ku ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty tø tmɨnabya̱a̱dyɨdɨ ja wyɨndsøn, wɨnets ja tyiktøødøø jøts ja tnɨmaadyøø:

―Wɨndsøn, ¿ya̱mnɨm ɨnet ja Israelɨt ka̱jp xmoꞌot jøts ja køꞌøm jadɨgojk ñayꞌanaꞌamɨyɨdɨt, jøts ja køꞌøm ña̱nkyutujkxɨyɨdɨt pønɨ ti ja køꞌøm tyunwa̱ndɨp?