Search form

HECHOS 1:7

7Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Kaꞌ meets ja mba̱a̱tꞌatyɨ jøts meets ja xnɨja̱wɨt pønɨ juunɨ ja Dios Teety jadeꞌen yꞌadøꞌøtst, pønɨ ti xøøw pønɨ ti poꞌ ja jadeꞌen ttunwa̱ꞌa̱nt. Jaꞌ ja tuꞌugyɨ tnɨja̱ꞌwɨp, jøts jaꞌ tuꞌugyɨ tmøøtꞌa̱jtp ja møkꞌa̱jtɨn jøts ja jadeꞌen ttuꞌunt.