Search form

HECHOS 1:8

8Ku meets ja Espíritu Santo wyɨnaty tø mnɨmiñɨ, wɨnets meets ja nøjkx jatyɨ mmøꞌøyɨ ja møkꞌa̱jtɨn jøts øts xnɨgaꞌamaꞌadyɨt jawyeen jam Jerusalén, nayɨdeꞌenmɨ tukɨꞌɨyɨ wɨneꞌenɨn jam chøønɨdɨ Judeɨt etjotp, sa̱m nayɨdeꞌen jam Samariɨt etjotp, wɨnetnɨmts øts xnɨgaꞌamaꞌadyɨt ømya̱dsowɨ ma̱ba̱a̱t na̱xwiiꞌñɨt yꞌøjx yꞌoojk.