Search form

HECHOS 1:9

9Tø ja Jesús wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ, wa̱ꞌa̱ts ɨdøꞌøn ja pyabøjkpɨtøjk ja wyɨnaty ɨxjam yꞌijxyɨ ku ja cha̱jpejty; jøts ja jadiꞌiñɨ yoots yikꞌadɨgøꞌøñɨyøø, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja jadeꞌen nɨma̱ kyaꞌukꞌejxpa̱jtnɨyøø.