Search form

HECHOS 10:1

Ku ja Pedro tmɨgajpxy ja solda̱dɨ wɨndsøn pøn yiktejp Cornelio

1Jam ɨdøꞌøn tuꞌuk yꞌijty ja ya̱a̱ꞌdyøjk ma̱ ka̱jp jam txøøwɨ Cesarea, Cornelio døꞌøn ja xyøøw, jaꞌats ɨdøꞌøn ja solda̱dɨdɨ tukpiky tnɨwɨndsønꞌa̱jtp pøn yikxøømøødyøø Italia̱nɨ.