Search form

HECHOS 10:17

17Ɨxjam ja Pedro jadeꞌen wyɨnaty myay tya̱jy, ti døꞌøn ja tyijpy jadeꞌen midi wyɨnaty tø tꞌixy ku ja Cornelio kyugajpxy yja̱ꞌttøø, tø ja wyɨnaty tyiknɨdøøwɨdɨ ja Simón tyøjk.