Search form

HECHOS 10:22

22Xjats ja kugajpxy tꞌadsoodøø:

―Ja Cornelio øø xyikugajpxyꞌa̱jtp, janch øy ja̱a̱ꞌy jaꞌ jøts nayɨ wyɨndsøꞌjkɨp ja Dios jaꞌ, xjats nayɨdeꞌen janch tsojkɨp jaꞌ ja israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ. Nay ja Dios Teety ɨdøꞌøn yꞌa̱nkɨlɨs ja tnɨma̱a̱jyøø jøts me myikwa̱ꞌa̱t, jøts jam nja̱a̱ꞌmɨnt ma̱ ja chøønɨ ja Cornelio, jamts mets xꞌatstukmadoꞌot pønɨ ti jaty me mnɨja̱ꞌwɨp, jøts ti jaty mmadya̱ꞌa̱kwampy.