Search form

HECHOS 10:24

24Jøtsnɨm kyimjabom yja̱ꞌttøø jam Cesarea, ma̱ ja Cornelio yꞌawijxyɨyɨ nɨdukɨꞌɨyɨ møøt ja myɨguꞌuktøjktɨ, midi wyɨnaty tø twa̱a̱dsowdɨ jøts ja tpatmadoꞌodɨt ja Pedro kyajpxy yꞌayuujk.