Search form

HECHOS 10:28

28Xjats ja Pedro tnɨma̱a̱y yɨdeꞌen:

―Meets mɨguꞌuktøjktɨ, mnɨja̱ꞌwɨp meets jøts ku øøts wenk nꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyꞌaty, kaꞌap øøts nꞌøyja̱wɨ jøts øøts nmɨguꞌuk tmøøtnabya̱a̱ttɨt ja wenk ja̱a̱ꞌdyɨ uk tyøkɨdɨt jaꞌ tyøjkjotptɨ, kaꞌap øøts ja nꞌødyijy, kaꞌap øøts ja nwa̱ꞌa̱tstijy. Tøts øts Dios xuknɨja̱wɨ, jøts ku kaꞌap jadeꞌen yꞌøyɨ jøts øts jadeꞌen nwɨnmaꞌaty.