Search form

HECHOS 10:37

37Pø mnɨja̱ꞌwɨpxɨ meets nɨdukɨꞌɨyɨ sa̱ yja̱jty sa̱ kyubejty jam israelɨt ja̱a̱ꞌy yꞌetjotptɨ, jam ɨdøꞌøn choꞌonda̱a̱jky ma̱ et txøøwɨ Galilea, tø wyɨnaty ja Juan Bautista jawyeen kya̱jpxwaꞌkxy, xjats ja ja̱a̱ꞌy ja nayɨdeꞌen namay tyiknøbejty.