Search form

HECHOS 10:9

9Xjats ku kyimjabomꞌa̱jty, jawaanɨ jam kyaja̱ꞌtnɨdɨ ka̱jpjotp ma̱ ja yikaxtøø kugajpxyꞌa̱jtpɨ, wɨnets ja Pedro pyejty jam tøjkøjxp diosꞌajotꞌa̱jtpɨ, kujk xøøw et ɨdøꞌøn wyɨnaty.