Search form

HECHOS 11:12

12Wɨnets øts ja Espíritu Santo xnɨma̱a̱y jødsɨk øts ja kugajpxy nmøødɨdɨt, jøts ku nayɨdeꞌen kaꞌap ti nbawɨnmaꞌaty. Wɨnets ø xpadsoꞌondɨ nɨdudujk ja Jopɨt ja̱a̱ꞌdyɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Jesús. Xjats ku øøts jam nja̱ꞌjty Cesarea, wɨnets øø nɨdukɨꞌɨyɨ ndøjkøø Cornelio tyøjkjotp pøn ø xnɨgajxøø.