Search form

HECHOS 11:18

18Ku ja jadeꞌen tmadoodøø ja Pedro yꞌayuujk, wɨnets yꞌamongøjxtøø jøts yjotkujkꞌa̱jttøø, jøts ja Dios Teety tmøjpɨkta̱a̱jktøø, jøts yɨdeꞌen wya̱a̱ndøø:

―¡Tø ja Dios Teety ttanɨbɨkta̱a̱gɨ jøts nayɨdeꞌen yikunuuꞌkxtɨt øpyønja̱a̱ꞌyɨ ku ja tmajtstuꞌuttɨt ja kyaꞌødyunk, wɨnets ja tsɨna̱a̱ꞌyɨn xemɨkøjxp tpa̱a̱ttɨt!