Search form

HECHOS 11:20

20Xjats wɨna̱a̱gɨn jaꞌadɨ midi jam tsooꞌndɨp Chipre jøts nayɨdeꞌen Cirene, ku ja nay jam yja̱ꞌttøø Antioquía wɨnets ja nayɨdeꞌen tka̱jpxwa̱ꞌkxtøø ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, midi anmɨja̱ꞌwɨn tyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtp, jaꞌayɨ tyukmadoodɨp pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ.