Search form

HECHOS 11:21

21Janchkunuuꞌkxɨdɨ ja Dios jaꞌ ku ja kya̱jpxwa̱ꞌkxtɨ, wɨnets ja japɨt ja̱a̱ꞌy tjanchyiktɨga̱tstøø chɨna̱a̱ꞌyɨndɨ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ tpabøjkɨñɨdøø.