Search form

HECHOS 11:22

22Xjats ku ja jadeꞌen tnɨja̱ꞌwɨdøø ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨdɨ pøn jam tsɨnaadyɨp Jerusalén, wɨnets ja tkaxtɨ nay jaꞌ myɨguꞌuktɨ pøn txøøwꞌa̱jt Bernabé, jøts jam ja ñijkxy Antioquía.